WP Mega Menu Pro

150.000

  • WP Mega Menu Pro là một plugin WordPress cao cấp, nơi bạn có thể dễ dàng thêm các widget vào một nhóm hay nhiều nhóm thông minh. Bạn có thể gán cột cụ thể cho nhóm cụ thể nếu bạn đã chọn nhiều loại nhóm cho menu lớn.
  • Plugin này bao gồm cả hai chiều ngang cũng như menu mega dọc, nó là một xây dựng trong trình đơn mega menu xây dựng menu với các tính năng để hiển thị menu như sổ xuống hoặc loại menu lớn với định hướng như loại dọc hoặc ngang.
View Detail