WP Comment Images and Videos

150.000

 • Chuyển đổi bình luận WordPress thông thường của bạn thành Giao diện mới tương tác với hình ảnh tải lên và cũng hiển thị video từ các trang web phổ biến như YouTube, Vimeo và nhiều trang khác. Tạo một công cụ cộng tác hấp dẫn hơn cho trang web hoặc blog của bạn ngay hôm nay.
 • Plugin này thân thiện với thiết bị di động và hoàn toàn tương thích với phiên bản WordPress mới nhất và hỗ trợ tất cả các Chủ đề WP.
View Detail

Mô tả

WP Comment Images and Videos

WP Comment Images and Videos

Main Features

 • Automatically displays photo upload icon beside the standard “Post Comment” button
 • Supports all types of images (.jpg,.png and .gif)
 • Supports image transparency
 • Displays videos from popular video providers (YouTube, Vimeo, etc)
 • Secure displaying of video content using oEmbed in comments
 • Supports all WP Themes
 • Supports multi-language and WPML Compatible
 • Settings include changing caption labels and adjust default thumbnail size
 • Mobile Friendly and supports all mobile devices and tablets.