Univero | Education LMS & Courses

350.000

  • Univero là Ultra Responsive & Retina là một themes Giáo dục LMS & Khóa học WordPress Theme. Đây là chủ đề mạnh mẽ với nhiều tùy chọn và cài đặt tùy chỉnh
  • Univero LMS Theme là giải pháp tốt nhất cho trang web Học tập, Khóa học, Trường học hoặc Đại học trực tuyến của bạn. Dữ liệu trình diễn kèm theo và Trình tạo trang kéo và thả trực quan (với hơn 50 thành phần tùy chỉnh bên trong) sẽ giúp bạn có sẵn trang web trong vài phút.
  • Trình cài đặt trình một cú nhấp chuột cho phép bạn cài đặt toàn bộ dữ liệu demo trong vài giây. Theme cũng bao gồm chức năng Hệ thống quản lý học tập với Quản trị khóa học trực tuyến mạnh mẽ. Bạn cũng có thể tìm các bố cục khác nhau cho blog, danh mục đầu tư, thư viện, cửa hàng, khóa học và sự kiện. Bắt đầu xây dựng trang web trong vài phút với Univero LMS WordPress Theme.
View Detail