Sugan – Software – Apps – Mobile

150.000

Sugan là Langding page hiện đại và đáp ứng cho nhu cầu cho trang web phần mềm tải xuống. Chủ đề này là rất dễ dàng để tùy chỉnh với cấu trúc mã tuyệt vời và bạn có thể xây dựng bất cứ điều gì bạn thích với chủ đề này.

Nó chủ đề rất sạch sẽ và chuyên nghiệp. Đi kèm với 9 biến thể trang chủ, 3 tùy chọn nền tiêu đề, 8 tùy chọn màu sắc, API video Youtube, 479 Phông chữ tuyệt vời 4.2.0, Biểu tượng đường, tiện ích Twitter, thành phần Chủ đề và biểu mẫu liên hệ.

 • Drag and Drop Page Builder
 • Unlimited Colours
 • Fully responsive
 • Support modern browser
 • 3 header background
 • 9 index variant
 • 8 color options
 • Twitter widget
 • Youtube video API
 • 479 Font Awesome 4.2.0
 • Line icons
 • Using bootstarp v3.3.4
 • Working contact form
 • Documentations
View Detail