Speedy Gallery Addons

150.000

  • Addon Visual Composer 5 Loại Gallery (Prettyphoto, Popup Magnificer, Light Gallery, URL tùy chỉnh, Chỉ có hình ảnh – không có Lightbox) Tùy chọn: Một ngón tay cái cho bộ sưu tập 4 Differents Style + Không có phong cách Ảnh động với 200+ Hiệu ứng Màu sắc tùy chỉnh cho mỗi bộ sưu tập (Chỉnh màu sắc với độ mờ đục và màu phụ) Các tùy chọn Thumbnails Responsive / Grid Responsive / Custome
  • Tuỳ chỉnh dịch của hình ảnh (bao gồm tệp .po / .mo)
View Detail