Plugin Modal Login Register Forgotten WordPress

100.000

  • MODAL LOGIN PLUGIN WORDPRESS Thêm phương thức đăng nhập, đăng ký, biểu mẫu mật khẩu bị quên vào trang web WordPress của bạn, tùy chỉnh email đăng ký người dùng mới, bảo vệ đăng ký bằng Google reCAPTCHA và hơn thế nữa.

TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM

  • Đăng ký Google reCAPTCHA Cho phép người dùng đặt mật khẩu của riêng họ trong khi đăng ký Cho phép người dùng nhập tên và họ của họ trong quá trình đăng ký
  • Đặt URL chuyển hướng sau khi đăng nhập, đăng xuất và đăng ký
  • Tùy chỉnh mẫu email đăng ký người dùng mới
  • Đặt tiêu đề và phụ đề cho biểu mẫu đăng nhập và đăng ký
  • Tùy chỉnh giao diện với bộ chọn màu.
  • Dịch Tất cả các sản phẩm là bản dịch sử dụng công cụ Poedit với các hướng dẫn trong tài liệu đi kèm.
  • Cập nhật sản phẩm thường xuyên Modal Login Plugin được cập nhật với phiên bản WordPress mới nhất
View Detail