Plugin Knowledge Base | Helpdesk | Wiki

200.000

  • Knowledge base WordPress plugin giúp bạn xây dựng bộ phận trợ giúp tự phục vụ khách hàng chỉ trong vài phút.
  • Tạo tài nguyên của các bài viết hữu ích và trả lời câu hỏi của khách hàng phổ biến. Sử dụng Knowledge base WordPress plugin làm trung tâm hỗ trợ khách hàng, Câu hỏi thường gặp, sản phẩm hoặc tài liệu dịch vụ, tài liệu công ty nội bộ, wiki và nhiều hơn nữa.
View Detail