JetParallax – Addon for Elementor Page Builder

150.000

JetParallax là một addon cho Elementor page builder cho phép áp dụng hiệu ứng parallax cho phần background, áp dụng lớp parallax khác nhau với các hành vi khác nhau, kiểu hoạt ảnh và định vị.
View Detail