Generous – Charity Joomla

200.000

Generous đặc biệt được thiết kế cho tổ chức phi lợi nhuận như từ thiện, chăm sóc trẻ em, trẻ mồ côi, v.v. Có rất nhiều khả năng bạn có thể dễ dàng thay đổi bố cục từ bảng quản trị ngay cả khi bạn có thể thay đổi bất kỳ phần nào của trang web bằng tính năng xem trước trực tiếp.

View Detail