Envira Gallery EXIF Addon

150.000

Với EXIF Addon, bạn có thể hiển thị EXIF metadata trong thư viện hình ảnh và lightbox.
View Detail