Elegant Themes Elegant Shortcodes WordPress Plugin

150.000

Elegant Shortcodes – Cho phép bạn các sử dụng các shortcode có sẵn để tạo bố cục cho Post, Page của bạn đẹp mắt hơn với nhiều shortcode khác nhau như: Button, Boxes, Toggled Content…..

View Detail