Elegant Themes Elegant Builder WordPress Plugin

200.000

Elegant Builder – Cho phép bạn xây dựng giao diện bằng các Module, và chỉnh sửa trực tiếp bằng cách bấm vào các module đó trong phần admin.
View Detail

Mô tả

  • Dễ dàng chỉnh sửa giao diện bằng các Module
  • Mỗi một Module đều có setting chỉnh sửa
  • Bạn có thể Resize được một Module
  • Tùy biến Layout với Column

Xem video: