Dazzi – VirtueMart Watches Store

200.000

Vina Dazzi là mẫu Joomla Virtuemart sạch dành cho cửa hàng Đồng hồ. Đó là mẫu đáp ứng đầy đủ, phù hợp với độ phân giải màn hình của thiết bị – điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính để bàn.

Mẫu Joomla này có thể được sử dụng đặc biệt cho các cửa hàng đồng hồ, nhưng bạn có thể sử dụng Vina Dazzi cho bất kỳ loại trang web thương mại điện tử nào khác. Mẫu bao gồm nhiều tính năng tích hợp hữu ích để giúp bạn xây dựng một cửa hàng trực tuyến tuyệt vời.

View Detail

Mô tả

Main Features:

 • 11 Predefined home pages demo (3 layouts, 2 box layouts and 3 presets color for each layout)
 • 100% Responsive VirtueMart Joomla template.
 • Fully compatible with Joomla 3.6 and VirtueMart 3.0.16
 • Helix 3 Framework, Ultimate Layout Builder, Mega Menu, Offcanvas Menu ready.
 • Supports multi current, multi-language and RTL language ready.
 • 7 Premium Extensions from VinaGecko ($70 saved)
 • Advanced Typography based on Bootstrap 3.
 • Built With Less CSS and CSS & Javascript Compression ready.
 • Virtuemart Product Compare, VirtueMart Product Wishlist, VirtueMart One Page Checkout ready!
 • Supports Ajax Products Filter, Ajax VirtueMart Category Search.
 • Online Documentation – http://joomla.vinagecko.com/docs/?template=vina_dazzi
 • Supports all browsers. Eg: Chrome, Safari, Firefox, IE…
 • Demo content included! (quickstart package)

Support and pre-sale questions:

Feel free to submit a ticket here: http://tickets.vinagecko.com/ If you have any pre-sale questions or need help installing your theme.