Cooku – Clean, Simple VirtueMart Joomla

200.000

Vina Cooku – Sạch sẽ, đơn giản VirtueMart Joomla Template cho thị trường và cửa hàng trực tuyến bán thiết bị nhà bếp, sản phẩm kỹ thuật số hoặc bất kỳ loại sản phẩm nào. Nó đi kèm với rất nhiều tính năng tuyệt vời

Vina Cooku đã được tích hợp với các plugin cao cấp nhất, bao gồm SP Page Builder Pro, VirtueMart 3.0.16, Joomla 3.6.2, Trình tạo menu Mega, Trình tạo bố cục và nhiều thứ khác nữa.

View Detail

Mô tả

Themes Bao gồm:

 • 4 Predefined home page layouts
 • 4 Presets Color for each layout and unlimited color scheme.
 • 100% Responsive VirtueMart Joomla template.
 • Fully compatible with Joomla 3.6 and VirtueMart 3.0.16
 • Helix 3 Framework, Ultimate Layout Builder, Mega Menu, Offcanvas Menu ready.
 • Supports multi current, multi-language and RTL ready.
 • 5 Premium Extensions from VinaGecko ($50 saved)
 • Advanced Typography based on Bootstrap 3.
 • Built With Less CSS and CSS & Javascript Compression ready.
 • Virtuemart Product Compare, VirtueMart Product Wishlist, VirtueMart One Page Checkout.
 • Supports Ajax Products Filter, Ajax VirtueMart Category Search.
 • Online Documentation – http://joomla.vinagecko.com/docs/?template=vina_cooku
 • Supports Chrome, Safari, Firefox, IE
 • Demo content included! (quickstart package)