Consult Press – Finance & Consulting Business Joom

200.000

  • Consult Press – Finance là mẫu website Tài chính, Tư vấn & Kinh doanh Joomla Template. Tư vấn báo chí là thích hợp cho các trang web của công ty như kế toán, quản trị, tư vấn, kinh doanh, tư vấn, doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm, đầu tư, đầu tư, tư vấn, lương hưu, kinh doanh, tư vấn. .
  • Consult Press – Finance dựa trên nền tảng Helix3 để đáp ứng đầy đủ, tải nhanh, an toàn, với nhiều tính năng. Ngoài ra, Themes còn tích hợp phiên bản SP PAGE BUILDER PRO 2 với nhiều tập bổ sungi. Gói giới thiệu cài đặt Quickstart Gói khởi động nhanh là gói trang web đầy đủ bao gồm: mẫu, tiện ích mở rộng, cơ sở dữ liệu, hình ảnh… và khi bạn cài đặt thành công, bạn sẽ có một trang web hoàn chỉnh giống với Demo của chúng tôi.
  • Hỗ trợ thương mại điện tử ConsultPress đi kèm với J2Store, một phần mở rộng giỏ mua hàng độc quyền cho Joomla có rất nhiều tính năng giúp xây dựng cửa hàng trực tuyến của bạn một cách dễ dàng. Tài liệu chi tiết Chúng tôi cung cấp tài liệu mở rộng và một số hướng dẫn bằng video về tùy chỉnh mẫu của ConsultPress.
View Detail