Brize – Responsive Magento Fashion Theme

Tải Miễn Phí

Last Update
Created25 November 15
High ResolutionYes
Compatible BrowsersIE9, IE10, IE11, Firefox, Safari, Opera, Chrome, Edge
Compatible WithBootstrap 3.x
Software VersionMagento 1.9.2.2, Magento 1.9.2.1, Magento 1.9.2.0, Magento 1.9.1.1, Magento 1.9.1.0, Magento 1.9.0.1, Magento 1.9.0.0, Magento 1.8.1.0, Magento 1.8.0.0, Magento 1.7.0.2, Magento 1.7.0.1, Magento 1.7.0.0
Files IncludedLayered PNG, Layered PSD, PSD

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tải tệp tin này.