Plugin Before & After Images Comparison

200.000

  • So sánh hình ảnh là một plugin đơn giản cho phép bạn thể hiện sức mạnh của sản phẩm và dịch vụ của mình, bằng cách so sánh trước và sau hình ảnh. Bạn có thể sử dụng nó thông qua shortcode hoặc phần tử VC.
  • Tính năng Plugin
  • So sánh hình ảnh từ trái sang phải hoặc từ trên xuống dưới
  • Đặt điểm so sánh bắt đầu mà bạn muốn
  • Thêm nhãn cho hình ảnh trước và sau của bạn
  • Tùy chỉnh nó thêm với CSS của riêng bạn
View Detail