Advisor – Themes Tài chính, Kế toán – Bảo hiểm

200.000

– Themes Advisor | Consulting, Business, Finance là giao diện phù hợp các trang web của công ty như Cố vấn tài chính, Kế toán, Công ty tư vấn, bảo hiểm, khoản vay, trợ giúp về thuế, Công ty đầu tư và các công ty phần mềm.

– Đây là một mẫu kinh doanh hữu ích cho việc hiển thị trực tuyến một Doanh nghiệp, Công ty Tài chính và các cơ quan CNTT. Nó là một chủ đề hoàn toàn đáp ứng được thử nghiệm trên tất cả các thiết bị cầm tay lớn. Nó đi kèm với khả năng không giới hạn mà sẽ tạo điều kiện cho bạn để có thể hỗ trợ phát triển trang web. Nó được tích hợp với các tùy chọn chủ đề mạnh mẽ mà sẽ cho phép bạn sửa đổi hầu hết các style chỉ với một vài cú nhấp chuột. Trong khi với sự trợ giúp của Visual Composer kèm theo, bạn có thể tạo một trang web chỉ bằng cách kéo và thả. Chủ đề là bản dịch 100% đã sẵn sàng để bạn cá nhân hóa theo ngôn ngữ của bạn.

View Detail