Hướng dẫn Update Theme

 1. Tải phiên bản mới nhất của theme trên website.
 2. Đăng nhập vào website WordPress của bạn.
 3. Truy cập “Giao diện” > “Giao diện”.
 4. Chọn “Thêm mới” ở phía trên cùng của trang.
 5. Chọn file “tenfile.zip” mà bạn đã tải xuống ở bước 1.
 6. Chọn “Cài đặt”.

Hướng dẫn Update Plugin

 1. Tải phiên bản mới nhất của plugin trên website.
 2. Đăng nhập vào website WordPress của bạn.
 3. Truy cập “Gói mở rộng” > “Cài mới”.
 4. Chọn “Tải plugin lên” ở phía trên cùng của trang.
 5. Chọn file .zip mà bạn đã tải xuống ở bước 1.
 6. Chọn “Cài đặt”.

đặt mua sản phẩm

Đóng lại

Giỏ hàng

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.